Stor å lite dum va Jeltsin,

Motsatsen ä Lille-Putin.

Tyst men smart i allt som gällt sin

karriär som en Rasputin.

Han blev dräpt på Nevas isar,

framtiden den får väl visa

hur dä går för Lille-Putin,

om han när han fått en fot in,

allra mest tack vare slakten 

i Tjetjenien, gillar makten

så pass att han den behåller,

inför alla slags kontroller.

Vem å välje? Vem å rate?

Valet ska bli demokratiskt.

Han behärskar visst karate,

å dä låter ju sympatiskt.

Kanske lite tunt som CV,

men han kontrollerar TV.

(Mars 2000)