Ekoparken nominerades till Augustpriset 1995.

Från Blockhusudden på Södra Djurgården i sydost, via Brunnsviken och Haga till Ulriksdal i nordväst sträcker sig en nästan 14 kilometer lång grön lunga. Stockholms Ekopark kallades den när den stora striden om skydd eller fortsatt exploatering stod på 90-talet. Idag är dess namn Kungliga Nationalstadsparken.

Den är enastående i sitt slag, med naturkvaliteter som överlevt trots närheten till storstaden. De gamla ekarnas skönhet fängslar idag som på Bellmans tid. Att de också är livsrum för sällsynta insekter som snedfläckig praktmal och getinglik glasvinge visste väl inte skalden; det hör till dagens kunskap om den kungliga parken.

Uv och duvhök jagarnu som då i skogarna. Fast uvarnas boplats på 90-talet i en gammal ruin på gasverkets tomt i Värtan har fått ge plats åt Norra Djurgårdsstaden…

> Augustpriset.

Inbunden. Svenska. 194 sidor. Utgiven 1996 med Gunnar Brusewitz. Förlag: Wahlström & Widstrand. ISBN: 9146167722