Varierat, vetenskapligt, världsligt

Kanske en ny ”Rune”, troligen ny Ekmansk älg, naturfotogafri eller ett inlägg om naturens plats på vår planet. Räkna med variation när Henrik Ekman får chans att uttrycka sig på egen plattform.

Om nya boken i TV4

TV4 skriver: Ekman skickar med ett hoppfullt budskap.

Sommarpratar i SR P1

Mitt sommarprat i SR handlar om naturens plats på vår planet när vi människor blir allt fler.

Medalj av H.M. Konungen

H.M. Konungen har den 28 januari 2021, på Karl-dagen, beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.