TV4 skriver: Ekman skickar med ett hoppfullt budskap.

Naturen vi ärvde: En miljöresa från tyst vår till het sommar. Jag skickar med ett hoppfullt budskap i en tid av klimatförändringar och hot mot den biologiska mångfalden.

> Se inslaget.