Di lever ett liv av falsarier,

har mött för få bibliotikarier,

men redigt mä gym å solarier,

å kanske för många vikarier.

 

Som hatiska Tyrannosaurier

di lever i egna terrarier

- där arier umgås mä arier

som kläckts ur helt vita ovarier.

(December 1999, sedan rikstidningarna publicerat landets ledande nazister, de flesta unga)