– Det var mycket lugnare med Liljefors och Harald Wiberg.