»Min bildsyn ligger nära det dokumentära. Jag tycker om bilder som berättar något utan att vara övertydliga. När jag arbetar med kameran vet jag ofta vad jag ska använda bilderna till. Mitt fotograferande har på det viset mer och mer kommit att likna filmarbete. Länge konkurrerade de rörliga bilderna med stillbilderna. Nu tycker jag de båda uttrycksmedlen går rätt väl att förena. Jag har varit medlem av Föreningen Naturfotograferna sedan 1980-talet och valdes 2011 till ordförande.«