Det svenska landskapets revolution speglat genom en släktgård i Östergötland

De sista tusenåriga östgötska ängarna med sina majestätiska ekar är på väg att försvinna. Där det en gång var åker eller betesmark står nu granarna tätt, och där det var mogen skog gapar hyggena öppna. Den långsamma förändringen skildras här i röster från förr och i fantastiska bilder som sekellångt mellanrum skildrar samma landskap, ofta förvandlat till oigenkännlighet.

Inbunden. Svenska. 268 sidor. Utgiven 2004. Förlag: Wahlström & Widstrand. ISBN: 9789146204954